PRIVATCOACHING

295,-
 • Dauer: 1 Stunde
 • 1 Coaching Session
 • 1-on-1 Coaching
 • Privatcoaching
 • virtuell
 • Bruttopreis

INNERE BLOCKADE LÖSEN

2990,-
 • Dauer: 12 Wochen
 • 12 Coaching Sessions
 • 1-on-1 Coaching
 • Privatcoaching
 • individuell erstellte Blockadenlösung
 • virtuell
 • Bruttopreis

JAHRESCOACHING

10900,-
 • Dauer: 12 Monate
 • 26 Coaching Sessions
 • 12 Monate Emailcoaching
 • 1-on-1 Coaching
 • Privatcoaching
 • Exklusiver Mitgliederbereich
 • virtuell
 • Bruttopreis